Witlof

Waar komt witlof vandaan?

Witlof is een van de populairdere groenten die we kennen. Het wordt voornamelijk geteeld in Noord-Frankrijk, België en Nederland, en van daaruit naar alle windstreken geëxporteerd.

Maar hoe is witlof eigenlijk ontstaan? Dat vertellen we je in deze blog.

Witlof is bij toeval ontdekt door Frans Bresiers. Ergens rond 1850 wilde het meneer Bresiers, hoofd van de Brusselse Kruidtuin, in de winter cichorei laten groeien. Cichorei is een plant die gebruikt werd (wordt) voor het verhelpen van onder meer maag- en leverklachten en verstoppingen. Maar omdat cichorei alleen in de zomer bloeit, en meneer Bresiers het in de winter wilde laten groeien en bloeien, gebruikte hij een techniek die forceren heet. Dat is eigenlijk niets anders dan het laten groeien buiten het seizoen in een kas of andere plek met warmte en vocht. Meneer Bresiers deed dat in de champignonkelder. En daar was het natuurlijk donker.

Toen kwam hij erachter dat door de combinatie van warmte, vocht en duisternis, op de wortels van de cichorei een krop met witte bladeren groeide. Het blad bleek smakelijk en zo is de witlof geboren. De witlof is wit door een gebrek aan licht en dankt daar ook zijn naam aan. Daardoor produceert de plant geen groene kleurstof, anders waren de bladeren groen geweest.

Wist je trouwens dat witlof een tweejarige groente is? In het eerste jaar worden de wortelen (van de cichorei) geteeld. Na de oogst van die wortelen moeten die onder de juiste omstandigheden in het donker geplaatst worden. Pas dan kan de witlofkrop op de wortelen gaan groeien. Dit wordt trek genoemd. Vroeger was het echt een wintergroente, maar tegenwoordig kun je witlof het gehele jaar krijgen.