Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy

Wij vinden privacy erg belangrijk. Daarom verzamelen wij geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onze website verzamelt slechts enkele gegevens om de dienst uit te kunnen voeren. Onze website probeert uw locatie te achterhalen, zodat de boerderijen in uw regio getoond worden. U kunt dit ook weigeren, en zult dan zelf een gewenste zoeklocatie moeten intikken.

Daarnaast analyseren wij het gebruik van onze website middels Google Analytics. Wij hebben dit zo privacyvriendelijk mogelijk geregeld. IP-adresgegevens worden geanonimiseerd. Wij delen geen persoonsgegevens met Google. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten via Google Analytics-cookies. De enige gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens over het gebruik van onze website, met als doel aan de hand van die informatie onze website te verbeteren. Meer informatie vindt u hieronder. 

De cookies die door onze website worden geplaatst, zijn slechts bedoeld voor het functioneren van de website en voor analyse van het gebruik van de website. Wij gebruiken geen cookies waarvoor wij toestemming hoeven te vragen. Daarom treft u op onze website geen ‘cookie-wall’. Meer informatie over cookies, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Alle informatie die u op onze website vindt, is afkomstig van openbare bronnen.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boer in de regio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres, wordt geanonimiseerd opgeslagen.
– Locatiegegevens, voor het uitvoeren van de dienst, maar worden niet opgeslagen.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, geanonimiseerd opgeslagen, voor verbetering van onze website.
 
Wij gebruiken geen social media plugins.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boer in de regio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze website te laten functioneren.
– Boer in de regio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boer in de regio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boer in de regio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boer in de regio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boer in de regio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google. Dat is een analytische cookie die websitebezoek meet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boer in de regio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerinderegio.nl.