Bloemen helpen boeren

Het is morgen weer Moederdag, en dat betekent dat onder meer dat er dit weekend weer heel veel bloemen verkocht worden in alle soorten en maten. Nederland is echt een bloemenland. Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van snijbloemen. Meer dan de helft van de snijbloemen ter wereld komt uit Nederland.

Maar bloemen zijn er niet alleen voor de sier. Bloemen zijn ook heel belangrijk voor insecten, bijvoorbeeld voor bijen en vlinders. En omdat bepaalde bloemen bepaalde insecten aantrekken, leggen steeds meer boeren bloemstroken rondom hun akkers aan. Bijvoorbeeld zonnebloemen rond maisvelden. En dat is niet omdat het er zo leuk uit ziet.

Door bloemstroken rond akkers te plaatsen, kan een boer minder pesticide gebruiken. Door het zaaien van de juiste soorten bloemen en kruiden, worden natuurlijke vijanden van plaaginsecten aangetrokken. Bij succesvolle akkerranden komen natuurlijke vijanden van het gewas dat de boer teelt minder voor en kan dus het spuiten met pesticiden worden verminderd.
 
Een andere belangrijke functie van bloeiende stroken is de bestuiving van gewassen. Mengsels van inheemse bloemplanten die speciaal geschikt zijn voor bijen, hommels en zweefvliegen, kunnen bijdragen aan een verbeterde gewasopbrengst door efficiëntere bestuiving.
 
Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit. De insecten die worden aangetrokken vormen weer een voedselbron voor vogels bijvoorbeeld. En doordat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten rondom de akkers komen, verbetert de waterkwaliteit. Het is dan ook niet voor niets dat boeren hier een (kleine) subsidie voor kunnen krijgen.